Criw Cymraeg

We want all pupils of Cadoxton Primary School to use their Welsh daily and to encourage others to use theirs too.

Mae aelodau'r Criw Cymraeg yn dweud 'Siaradwch Cymraeg gyda ni!'

We are aiming for our Siarter Iaith Bronze Award to develop bilingualism across the school and to play our part in helping the Government reach their aim of one million Welsh speakers by 2050.

How can you help?

Sut gallwch chi helpu?

  1. Read Welsh books. Darllenwch llyfrau Cymraeg.

  2. Listen to Welsh music. Gwrandewch i cerddoriaeth Cymraeg.

  3. Watch Welsh TV.           Gwyliwch teledu Cymraeg.

  4. Use Welsh apps.  Defnyddiwch appiau Cymraeg.

thumbnail_Untitled_Artwork.png

Welsh Music Day 2020/ Dydd Miwsig Cymru

On the 7th February 2020, we celebrated Welsh Music Day.
IMG_5787.JPG
IMG_5788.JPG
IMG_5785.JPG
IMG_5783.JPG
IMG_5789.JPG
IMG_5784.JPG
IMG_5786.JPG
Upcoming Events
24.02.20 - 06.03.20    Good to be Welsh fortnight
2nd March  - Wear Welsh national costume